השלכות הקורונה על ההתקשרות החוזית

כאשר צד התחייב בחוזה, עצם השימוש במילה "קורונה" לא יאפשר לו להשתחרר מההתחייבויות החוזיות שלו. על מנת למזער סיכונים, חשוב להגדיר מראש בחוזה מהם המצבים שיאפשרו ריכוך מסוים והתחשבות כאשר מגיע מצב לא צפוי שלא מאפשר עמידה בתנאי החוזה. הסעיף צריך להיות מוסכם על הצדדים לחוזה והוא יכיל הגדרות הנוגעות לכוח עליון שיוגדר כאירוע שלא …

השלכות הקורונה על ההתקשרות החוזית לקריאה »