השלכות הקורונה על ההתקשרות החוזית

כאשר צד התחייב בחוזה, עצם השימוש במילה "קורונה" לא יאפשר לו להשתחרר מההתחייבויות החוזיות שלו.

על מנת למזער סיכונים, חשוב להגדיר מראש בחוזה מהם המצבים שיאפשרו ריכוך מסוים והתחשבות כאשר מגיע מצב לא צפוי שלא מאפשר עמידה בתנאי החוזה.

הסעיף צריך להיות מוסכם על הצדדים לחוזה והוא יכיל הגדרות הנוגעות לכוח עליון שיוגדר כאירוע שלא ניתן היה לצפות מראש או למנוע ולכן, הוא יצדיק עיכוב של ביצוע התחייבות חוזית.

לדוגמה, לאפשר זמן פעולה ארוך יותר מהרגיל או לבטל סנקציה על צד שלא עמד בזמנים.

חשוב לזכור –

יש עקרון על בדיני החוזים והוא שחוזים צריך לקיים –

בין אם זו מגיפה או רעידת אדמה או שביתה או חלילה מלחמה

זה הכלל ומצפים מאנשים לעמוד מאחוריו ולכבד את ההתחייבויות החוזיות שלהם

צריך להתנהג בהגינות וביושר וגם אם נראה לכם שלא ניתן לבצע את ההתחייבויות שלכם בחוזה תבדקו אם ניתן לבצעו באופן חלקי ולמזער נזקים כתוצאה מהפרת החוזה.

דנית אוזן – משרד עו"ד הינו בעל מומחיות בדיני חוזים ובניסוח מקצועי של התקשרויות חוזיות, דבר אשר יבטיח את הזכויות והאינטרסים שלכם בצורה המיטבית ביותר.

דנית אוזן – משרד עו"ד, 053-4449833

המעטפת המשפטית שלכם

*כל האמור אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי*

דילוג לתוכן