הקמתם עסק? במוקדם או במאוחר, תאלצו להתמודד עם סיטואציות מורכבות. בעלי עסק פיקחים יצמצמו את מימד ההפתעה וימזערו סיכונים.

אני מזמינה אתכם להרצאה ממוקדת בה נלמד בין היתר:

איך תוכלו להכניס ארגון פנימי ושיטתיות לעסק שלכם?
איך תבטיחו לעצמכם התנהלות תקינה, ממזערת סיכונים ומפחיתת מחלוקות?

"איך לצמצם את גורם ההפתעה? מזעור סיכונים ופיזור ערפל"

16.9.19, 9:30, שוהם 11, פתח תקווה (בית הדקל, קומה 3)

*ללא עלות אך מצריך רישום מראש*
ההרצאה אינה באה להחליף ייעוץ משפטי פרטני , אשר צריך להינתן לאחר היכרות עם מאפייני העסק או החברה.

רישום: